Фонди

Ф. Р-1338. Київський завод медичних препаратів Всесоюзного промислового об'єднання з виробництва антибіотиків, кровозамінників та органопрепаратів Міністерства медичної промисловості СРСР
Справ: 1607; 1943—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1338 Опис 1 : Справ: 1386; 1943—1980 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Акти збитків, нанесених заводу нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Протоколи виробничо-технічних нарад, конференцій, засідань ради з винахідництва та раціоналізації. Плани: виробничо-фінансові, впровадження нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів. Акти впровадження раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Технічні і статистичні звіти. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1964 рр. 1965—1971 рр. 1972—1975 рр. 1976 р. 1977—1982 рр.
Ф.Р-1338 Опис 2 : Справ: 193; 1950—1975 рр.
Колективні угоди. Протоколи загальних профспілкових конференцій, пленумів, засідань комітету профспілки. Журнали обліку коштів. Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти.
1950—1963 рр. 1964—1972 рр. 1973—1975 рр.
Ф.Р-1338 Опис 3-с : Справ: 28; 1948—1956, 1961—1969 рр.

1948—1956, 1961—1969 рр.
Фонд Опис