Фонди

Ф. Р-1346. Клінічна лікарня № 23 ім. М. І. Калініна відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Радянської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 521; 1944—1979 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1346 Опис 1 : Справ: 510; 1944—1979 рр..
Накази з основної діяльності. Протоколи конференцій лікарів. Річні статистичні та фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1944—1965 рр. 1966—1972 рр. 1973—1979 рр.
Ф.Р-1346 Опис 2 : Справ: 11; 1966—1969 рр.
Протоколи конференцій профспілкової організації. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1966—1969 рр.
Фонд Опис