Фонди

Ф. Р-1411. Відкрите акціонерне товариство «Трест «Київспецбуд» та його профспілковий комітет
Справ: 815; 1955—2000 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1411 Опис 1 : Справ: 710; 1955—1965, 1967—2000 рр.
Статут тресту та положення про його структурні підрозділи. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи оперативних і технічних нарад; засідань технічної ради, балансової комісії, бюро з раціоналізації та винахідництва. Плани фінансові, з будівельно-монтажних робіт, підготовки та підвищення кваліфікації працівників. Звіти про виконання підрядних робіт, розвиток та впровадження нової техніки, з охорони праці та техніки безпеки. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності тресту. Техніко-економічні показники роботи тресту. Програми будівельно-монтажних робіт. Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1955—1960 рр. 1961—1966 рр. 1967—1980 рр. 1981-1986 рр. 1987—1991 рр. 1992—1995 рр. 1996—1998 рр. 1999—2000 рр.
Ф.Р-1411 Опис 2 : Справ: 105; 1956—1957, 1959—1965, 1967—1986 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Колективні договори.
1956-1957,1959-1966 рр. 1967—1980 рр. 1981—1986 рр.
Фонд Опис