Фонди

Ф. Р-1433. Виробничий автомобільний трест «Київміськбудтранс» виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
Справ: 497; 1956—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1433 Опис 1 : Справ: 437; 1956—1980 рр.
Статут тресту. Розпорядження, накази з основної діяльності. Положення про преміювання інженерно-технічних працівників і службовців. Протоколи виробничих нарад; засідань технічної ради, ради з раціоналізації і винахідництва. Плани: виробничі, фінансові, з собівартості продукції, впровадження нової техніки, заходів із безпеки руху. Фінансові звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту. Зведені звіти про нещасні випадки на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди. Ліміти фінансування капітального будівництва. Штатні розписи, кошториси.
1956—1960 рр. 1968—1972 рр. 1973—1980 рр.
Ф.Р-1433 Опис 2 : Справ: 60; 1969—1980 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Штатні розписи. Кошториси, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки. Колективні договори.
1969-1972 рр. 1973—1980 рр.
Фонд Опис