Фонди

Ф. Р-1445. Дарницький завод залізобетонних конструкцій Головного управління промислового будівництва Міністерства транспортного будівництва СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 342; 1951—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1445 Опис 1 : Справ: 236; 1951—1966 рр.
Статут заводу. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Техніко-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Річні титульні списки капітального будівництва. Ліміти з собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки на продукцію. Журнали реєстрації випробувань бетонних виробів. Звіти виробничі, з охорони праці та техніки безпеки, роботи з кадрами.
1951—1966 рр.
Ф.Р-1445 Опис 2 : Справ: 106; 1953—1967 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Плани роботи. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1953—1967 рр.
Фонд Опис