Фонди

Ф. Р-1646. Фінансовий відділ Ватутінської районної державної адміністрації м. Києва
Справ: 121; 1988-2001 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1646 Опис 1 : Справ: 121; 1988-2001 рр.
Накази з основної діяльності. Річні бюджети району та звіти про їх виконання. Кошториси прибутків і витрат. Плани асигнувань бюджетних установ. Штатні розписи. Звіт про фінансово-господарську діяльність, чисельність працівників.
1988—1992 рр. 1993—2001 рр.
Фонд Опис