Фонди

Ф. Р-1643. Відкрите акціонерне товариство Дванадцятий київський авторемонтний завод
Справ: 21; 1974—1993 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1643 Опис 1 : Справ: 21; 1974—1993 рр.

1974—1993 рр.
Фонд Опис