Фонди

Ф. Р-1485. Київський трест ресторанів «Київресторантрест» Управління громадського харчування виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 278; 1959—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1485 Опис 1 : Справ: 278; 1959—1966 рр.
Статут тресту. Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи виробничих нарад. Плани: фінансові, товарообігу. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту. Звіти з покращення громадського харчування, кадрових питань. Штатні розписи, кошториси витрат. Ліміти з праці. Правила обслуговування відвідувачів у ресторанах тресту.
1959—1966 рр.
Фонд Опис