Фонди

Ф. Р-1488. Київський завод пластмасових виробів «Київпластмас» Головного управління виробів з пластмаси Міністерства місцевої промисловості УРСР то його профспілковий комітет
Справ: 296; 1958—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1488 Опис 1 : Справ: 190; 1958—1967 рр.
Статут заводу. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад; засідань художньо-технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва. Техніко-виробничі та фінансові плани. Звіти з впровадження нової техніки, передової технології та нових видів продукції; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні титульні списки капітальних робіт. Річні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Виробничі звіти. Норми часу та розцінки на виготовлення виробів.
1958—1967 рр.
Ф.Р-1488 Опис 2 : Справ: 106; 1958—1967 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Річні плани роботи комітету профспілки. Кошториси витрат. Статистичні, фінансові звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету. Колективні договори.
1958—1967 рр.
Фонд Опис