Фонди

Ф. Р-1489. Київська трикотажна фабрика «Киянка» Республіканського виробничого об'єднання трикотажної промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 356; 1960—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1489 Опис 1 : Справ: 322; 1960—1967 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад; засідань художньо-технічної ради, методичного бюро. Положення про преміювання працівників. Техніко-виробничі та фінансові плани. Баланси виробничої потужності фабрики. Плани заходів з охорони праці та техніки безпеки. Звіти з кадрових питань. Норми виробітку та розцінки на вироби. Технічна документація (характеристики, креслення, розрахунки та ін.)на виготовлення виробів.
1960—1967 рр.
Ф.Р-1489 Опис 2 : Справ: 34; 1962—1967 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Річні плани роботи комітету профспілки. Кошториси витрат. Статистичні, фінансові звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету. Колективні договори.
1962—1967 рр.
Фонд Опис