Фонди

Ф. Р-1495. Київське виробниче об'єднання «Октава» та його головний завод «Генератор» Міністерства електронної промисловості СРСР
Справ: 506; 1959—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1495 Опис 1-с : Справ: 383; 1959—1980 рр.
Накази директора з основної діяльності, копії постанов, розпоряджень Київського раднаргоспу та накази Управління електротехнічної і приладобудівної промисловості. Документи (довідки, статистичні звіти) з питань діяльності заводу. Звіти і плани виробництва, розрахунки чисельності робітників та ліміти з праці. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Техпромфінплани.
1959—1968 рр. 1969—1980 рр.
Ф.Р-1495 Опис 2-с : Справ: 123; 1972—1980 рр.
Накази, службові циркуляри, протоколи засідання колегії, що стосується діяльності об'єднання. Накази генерального директора з основної діяльності. Виробничі програми, плани постачання виробникам продукції. Документи (плани, звіти, листування) з виробничих потужностей. Річні звіти з основної діяльності підприємства та пояснювальні записки до них. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності та з науково-дослідних робіт організації.
1972—1980 рр.
Фонд Опис