Фонди

Ф.Р-1518. Київський дослідний завод “Промзв’язок” Головного управління промислових підприємств Міністерства зв’язку СРСР
Справ: 775; 1966-1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1518 Опис 1 : Справ: 674; 1966-1981 рр.
Накази Міністерства зв’язку СРСР з питань діяльності заводу. Протоколи технічних нарад. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Норми розцінок, витрат сировини на вироби заводу. Плани соціально-економічного розвитку заводу. Статистичні звіти про створення нових типів машин, обладнання та приладів. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1966-1968 рр. 1969-1974 рр. 1975-1978 рр. 1979-1983 рр.
Ф.Р-1518 Опис 2 : Справ: 101; 1967-1974 рр.
Протоколи звітно–виборних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Плани роботи, фінансові звіти та кошториси витрат комітету профспілки.
1967-1969 рр. 1969-1974 рр.
Фонд Опис