Фонди

Ф. 18: Київський політехнічний інститут, 9074 справи, 1897-1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Накази ректора. Положення і статути інституту. Протоколи засідань комісії зі спорудження навчальних корпусів, гуртожитку, їдальні, лікарні; засідань ради професорів, правління, факультетських рад.

Звіти про стан і діяльність інституту, факультетів, кафедр, навчально-допоміжних кабінетів і лабораторій, бібліотеки.

Відомості про надання інституту маєтку для організації навчально-дослідного поля, організацію дослідно-паровозної станції, механічних майстерень, станції випробувань сільськогосподарських машин.

Навчальні програми та рецензії на них.

Відомості про зарахування до складу студентів і вільних слухачів інституту. Екзаменаційні відомості, відомості про випускні іспити, кількісний склад студентів.

Заяви студентів про звільнення від сплати за навчання, отримання стипендій. Листування з міськими і земськими управами, фірмами, товариствами зі створення стипендіальних фондів для студентів; листування з правліннями підприємств, установами, управліннями залізниць щодо проходження студентами виробничої практики, проведення екскурсій студентів, працевлаштування випускників.

Заяви студентів про дозвіл на проведення зборів різних товариств і земляцтв.

Документи про зарахування на посади професорів, викладачів, лаборантів; рекомендації від професорів М. Є. Жуковського, О. Ковалевського щодо кандидатур на посади професорсько-викладацького складу.

Справи про захист дисертацій, одержання вчених звань ад’юнктів.

Рукописи наукових праць, рецензій, списки наукових праць викладачів інституту.

Документи про організацію і видання періодичного друкованого органу інституту – “Известия КПИ”.

Документи про роботу інституту під час першої світової війни, використання приміщень інституту під казарми і лазарет, підготовку інституту до евакуації у м. Ростов-на-Дону, мобілізацію студентів до армії, відкриття курсів з авіаційно-автомобільної справи, виконання механічними майстернями замовлень військового відомства.

Листування з науковими товариствами про участь представників інституту в роботі з’їздів, нарад, відрядження викладачів до міст Росії та за кордон для участі у конференціях; з управлінням повітряного флоту, Київським військово-промисловим комітетом про розміщення авіаційного заводу на території інституту, відкриття курсів шоферів при механічних майстернях (1916).

Повідомлення про діяльність революційних організацій, проведення нелегальних зборів, страйків, демонстрацій студентів (1910-1914, 1915-1917), виявлення заборонених урядом друкованих видань. Листівки і прокламації об’єднаних соціал-демократичних фракцій вищих навчальних закладів м. Києва.

Відомості щодо діяльності професорів, викладачів КПІ: Б. Я. Букрєєва, Є. П. Вотчала, Н. Б. Делоне, Г. Г. де Метца, Г. Д. Дубеліра, В. П. Єрмакова, К. О. Зворикіна, В. П. Іжевського, В. Л. Кирпичова, Л. Л. Кордиша, Ф. В. Ленгніка, С. Г. Навашина, Є. О. Патона, Л. В. Писаржевського, Н. А. Прилєжаєва, С. Н. Реформатського, Д. П. Рузського, К. К. Сімінського, С. П. Тимошенка, П. І. Холодного, Д. А. Чернобаєва, Н. П. Чирвінського, В. Г. Шапошникова, С. П. Шенберга, К. Г. Шиндлера, а також про навчання в інституті І. П. Бардіна, А. В. Вінтера, С. І. Гусєва. Особові справи викладачів і студентів інституту.