Фонди

Ф. – 112: Київський Володимирський кадетський корпус, 2520 справ, 1850-1919 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Накази, циркуляри Головного штабу з військово-навчальних закладів. Тимчасове положення про корпус. Розпорядження, рапорти, контракти, листування щодо заснування навчального закладу і будівництва приміщень (1851).

Протоколи засідань педагогічної ради, виховного комітету.

Звіти про навчальну роботу відділень корпусу. Навчальні програми.

Звіти вихователів з характеристиками на вихованців, інструкції зі складання іспитів у військових гімназіях і прогімназіях, справи про приймання вихованців, кількість кадетів у відділеннях, їх успішність. Річні звіти про стан дисципліни вихованців, циркуляри і листування про покарання вихованців.

Документи про збір коштів серед вихованців на користь польських повстанців, розповсюдження нелегальних прокламацій (1862, 1901, 1902, 1914), зв’язки кадетів з революційним студентством Києва (1902), обмеження доступу до військових училищ юнкерів-католиків (1893). Рапорти слідчої комісії про розповсюдження підполковником А. Красовським нелегальних видань і революційну пропаганду серед селян (1862).

Прокламації Київського комітету РСДРП(б). Циркуляри про виключення вихованців з військових навчальних закладів.

Положення про реорганізацію корпусу на гімназію військового відомства (1917).

Фонд Опис
Ф.-112 Опис 1:
Основна діяльність (1851-1918)
Ф.-112 Опис 2:
Основна діяльність (1851-1918)
Ф.-112 Опис 3:
Основна діяльність (1872-1918)
Ф.-112 Опис 4:
Накази (1903-1914)
Фонд Опис