Фонди

Ф. – 144: Київський інститут шляхетних дівчат, 1678 справ, 1833-1919 рр. Описи. Рос. мова.

Рапорти і листування Київського, Подільського і Волинського військового генерал-губернатора В. В. Левашова з імператором Миколою І, Міністерством внутрішніх справ, попечителем Київського учбового округу, Малоросійським військовим губернатором та ін. установами щодо створення в Києві інституту шляхетних дівчат, будівництва його споруд. Укази сенату, Головної ради жіночих навчальних закладів щодо навчання і виховання дівчаток. Статут інституту (1845).
Протоколи засідань ради з питань будівництва інституту. Рапорт архітектора О. В. Беретті про будівництво нових службових приміщень. Проект на забудову корпусів інституту.
Формулярний список Київського цивільного губернатора І. І. Фундуклея. Послужні і формулярні списки викладачів інституту, списки класних дам. Особові справи вихованок інституту.
Листування з 4-м відділенням імператорської канцелярії про кошти на утримання інституту. Річні звіти про фінансовий стан та діяльність інституту.
Статут училища для бідних дівчат графині А. В. Левашової. Списки меценатів училища.