Фонди

Ф.  153: Київський комерційний інститут, 34896 справ, 1909-1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Накази директора інституту. Положення про інститут, статути інституту (1912, 1916). Статути студентських земляцтв і гуртків, товариств: економістів, сприяння розповсюдженню комерційних знань.
Відомості щодо евакуації інституту під час першої світової війни (1915) до м. Саратова і реевакуацію його до м. Києва. Документи про закладання і спорудження нової будівлі інституту (1914).
Документи про організацію при інституті санітарно-інженерного, земсько-міського підвідділів, страхових, бухгалтерських, лічильних, військово-інтендантських санітарних курсів (1914).
Довідка про розвиток комерційної освіти в Росії та діяльность комерційних інститутів у містах Москві і Києві.
Протоколи засідань вченої ради, правління, навчального комітету вищих комерційних курсів і інституту, протоколи нарад викладачів. Звіти з навчальної, фінансової і господарчої діяльності інституту. Навчальні програми, плани, схеми викладання, протоколи екзаменаційних комісій з навчальних дисциплін. Курсові, дипломні роботи студентів, рецензії на них.
Документи щодо затвердження навчальних планів, розгляду наукових праць професорів М. Б. Делоне, К. Г. Воблого, М. В. Довнар-Запольського, К. А. Красуського та ін. Відомості про видання журналу “Новини комерційного інституту”, участь інституту в роботі VІІ з’їзду з холодильної справи (1913), ХІІІ з’їзду російських природничих дослідників і лікарів (1913), земського обласного пожежно-страхового з’їзду, І-го Всеукраїнського з’їзду повітроплавців та ін.
Звернення студентів з проханням про звільнення і відстрочки від оплати за навчання, призначення стипендій, переведення слухачів до складу студентів. Положення про встановлення премій студентам. Листування щодо виділення коштів для допомоги малозабезпеченим студентам.
Документи з питань організації і проведення практичних занять, відрядження викладачів і студентів на підприємства з метою вивчення їх діяльності.
Документи про діяльність навчально-допоміжних установ – лабораторій, кабінетів, а також створення музеїв товарознавства, сільського господарства, передачу музеям експонатів.

Фонд Опис
Ф. 153 Опис 1:
Ф. 153 Опис 2:
Ф. 153 Опис 3:
Ф. 153 Опис 4:
Ф. 153 Опис 5:
Ф. 153 Опис 6:
Ф. 153 Опис 7:
Ф. 153 Опис 8:
Ф. 153 Опис 9:
№ по реестру 580 № по реестру 581
Ф. 153 Опис 10:
Ф. 153 Опис 11:
Ф. 153 Опис 12:
Ф. 153 Опис 13:
Ф. 153 Опис 13а:
Ф. 153 Опис 14:
Фонд Опис