Фонди

Ф. – 175: Київський учительський інститут, 1744 справи, 1909-1920 рр. Описи. Рос. мова.

Розпорядження, циркуляри попечителя Київського учбового округу, Міністерства народної освіти. Договори оренди приміщень під навчальні корпуси, кошториси видатків на утримання інституту, придбання обладнання, навчально-методичної літератури.
Навчальні програми з предметів, що викладались в інституті.
Листування з Київською міською управою та освітянськими установами про призначення стипендій студентам.
Особові справи педагогічних працівників, вихованців. Документи про складання іспитів, отримання атестатів випускниками інституту.
Відомості про організацію при інституті дворічних педагогічних курсів (1914). Циркуляри попечителя Київського учбового округу щодо діяльності міського педагогічного училища при інституті. Класні журнали та списки слухачів курсів. Списки працівників училища, особові справи і списки його учнів, відомості про їх навчання.

Фонд Опис
Ф.-175 Опис 1:
Циркуляри і розпорядження управління Київського учбового округу. Протоколи засідань педагогічної ради. Учбові програми. Звіти. Листування з Київською міською управою про призначення студентам стипендій. Таємні циркуляри попечителя Київського учбового округу. Про комплектування бібліотеки. Оренда приміщення. Списки та свідоцтва про закінчення інституту. Особові справи викладачів, службовців та учнів. 1909–1920 рр.
Ф.-175 Опис 2, 4-7:
Опис 2.: Списки та особові справи учнів інституту. Опис 4.: Про призначення та службу викладачів (Анохін, Захарченко, Іваненко, Котляревський, Левицький, Стеценко, К. Щербина та ін.). Опис 5.: Особові справи учнів, які навчались на курсах при Київському учительському інституті. Опис 6.: Особові справи учнів Вищого початкового училища. Опис 7.: Особові справи учнів.
Ф.-175 Опис 3:
Циркуляри попечителя Київського учбового округу та листування з ним. Списки викладачів (Захарченко А.П., Стеценко К.Г., Щербина К.М. та ін.) та службовців інституту. Про зарахування та звільнення учнів. Класні журнали. Особові справи учнів. Екзаменаційні відомості. 1911-1919 рр.
Фонд Опис