Фонди

Ф. – 185: Київська Колегія Павла Галагана, 1408 справ,  1869-1919 рр. Опис, каталог. Рос. мова.

Циркуляри Київського навчального округу, листування щодо створення колегії. Проект статуту колегії. Правила вступу до колегії. Навчальні програми. Протоколи засідань правління колегії, листування про приймання учнів, їх успішність, поведінку, проведення іспитів.
Характеристики вихованців колегії. Письмові екзаменаційні роботи.
Протоколи, циркуляри, листування з питань організації і проведення позашкільного нагляду за учнями.
Звіт про роботу бібліотеки колегії. Каталог книжкових фондів бібліотеки. Доповідна записка ректора до ради колегії щодо організації і видання журналу “Педагогічна думка”.
Документи про введення уроків ручної праці.
Циркуляри, протоколи засідань правління колегії, листування про участь учнів колегії у всеросійських виставках: гігієнічних у Санкт-Петербурзі (1893, 1913), художньо-промислових у Нижньому Новгороді (1896) і Києві (1913).
Доповідні записки з питань організації при колегії педагогічного інституту. Проект статуту Київського педагогічного товариства (1875).
Звіт викладача колегії про участь у ХІІ археологічному з’їзді у м. Харкові (1902).
Статутні грамоти маєтків колегії. Відкупні договори (1864, 1868) на відкуп і здавання в оренду маєтків і земель колегії селянам і акціонерному товариству Новобиківського цукрового заводу. Документи щодо благоустрою сіл, впорядкування доріг, відчуження земель в Золотоніському повіті для будівництва залізниці, вирубування лісу і осушування боліт на ділянках, які належали колегії. Листування про поземельні повинності з маєтків колегії. Доповідна записка про селянські заворушення в маєтках колегії (1906).

Фонд Опис
Ф.-185 Опис 1 т1.:
Протоколи засідань Правління та Ради Колегії. Про призначення членом Ради Колегії професора М.В. Довнар-Запольського, Г.В. Демченко. Про призначення генерала-лейтенанта графа К.М. Ламздорф-Галагана почесним попечителем Колегії. Особові справи викладачів (Анненський І.Ф., М.Е., Глокк, Г.В., Демченко, В.В. Кистяківський, М.К. Пимоненко, С.Л. Тимофеєв та ін.). Про вивчення української мови і літератури в школах та відродження української культури (1918р.). Перебудова та реконструкція приміщень Колегії. Про нерухоме майно Колегії. Придбання садиби “Софіївка” на Сирці. Листування з Почесним Попечителем Колегії графом К.М. Ламздорф-Галаганом. Особові справи, кондуїтні списки, санітарні листи вихованців Колегії (А. Кримський). Письмові екзаменаційні роботи вихованців. 1871-1919 рр.
Ф.-185 Опис 1 т.2:
Статут Колегії. Звіти Мостицьського лісового господарства. Про Мостицьський маєток, Козелецько-Покорщицьку дачу, Михайлівський маєток. Плани землі маєтків П.Галагана в с. Мостище, Н.Гребля, Рудьківки, Хомовець Козелецького повіту Чернігівської губернії; с. В.Димера, Сербовка Остерського повіту Чернігівської губернії. Про продаж лісових ділянок в урочищі “Темний ліс”. Про маєтки Колегії П.Галагана в с. Михайлівці Золотоношського повіту Полтавської губернії. Про оренду маєтків Колегії. Плани маєтків Колегії. Біографічні відомості вихованців та їх успішність (алфавіт). 1869-1918 рр.
Фонд Опис