Фонди

Ф. – 189: Київський механічний і чавуноливарний машинобудівний завод “Гретер і Криванек”, 1147 справ, 1886-1922 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Листування з підприємствами щодо замовлень на машини, прилади. Каталоги, рекламні видання продукції фірм, акціонерних товариств. Перелік вітчизняних та іноземних підприємств, які виконували замовлення заводу.
Списки акціонерів заводу з відомостями про частку акцій (1911).
Книга обліку сировини, матеріалів, робочого часу і розцінок на виготовлення виробів.
Документи щодо участі заводу у конкурсах на будівництво мостів та залізничних споруд. Відомості про стан техніки безпеки та умов праці на заводі, листування з фабричними інспекторами про накладання штрафів на працівників, книги реєстрації нещасних випадків.
Листування з Київськими політехнічним і хіміко-технологічним інститутами, Московським технічним училищем про проходження студентами виробничої практики на заводі. Звіт професора КПІ В. П. Іжевського про випробування на заводі конструкції тепловоза.
Листування з Київським військово-промисловим комітетом про виконання заводом військових замовлень, постачання палива, металу (1915, 1916).
Циркуляри Київського товариства фабрикантів і заводчиків про порядок вирішення трудових конфліктів та виплати заробітної платні робітникам під час страйків (грудень 1917 р.), взаємодію адміністрацій і комітетів робітничого контролю. Постанова Центрального бюро професійних спілок Києва, протоколи засідань заводського комітету (1917) щодо прийняття заходів з попередження безробіття та встановлення тривалості робочого часу.
Накази Київського губвиконкому про облік майна і фінансової документації на націоналізованому підприємстві (1919).

Фонд Опис
Ф.-189 Опис 1 т.1:
Подвірна книга Київського чавуноливарного та механічного заводу Гретер, Криванек та К (з алфавітним списком замовників). Довідкова книга зі списком вітчизняних та закордонних фірм, яким передані замовлення. Листування. Копії свідоцтв службового стажу інженерно-технічного персоналу(іноземців). Листи-замовлення різних заводів на виготовлення машин та приладів. Повідомлення банків про надходження сум на рахунок заводу. Баланси. Листи з маєтку “Леб’яже”. 1886-1909 рр.
Ф.-189 Опис 1 т.2:
Книга-перелік замовлень. Головна книга. Покажчик російських та іноземних заводів і фабрик, яким передані замовлення заводу на технічні деталі та матеріали. Листи-замовлення на виготовлення приладів, устаткування, машин. Листування з механіко-ливарним та цукровим заводами. Посвідчення Правління акціонерного товариства “Гретер і Криванек” про стан капіталу О.І.Криванека (директора Правління), його рахунків та акцій до дня його смерті. Циркуляри Військово-промислового Комітету, Артилерійського Управління. Прейскуранти, пропозиції, каталоги вітчизняних та іноземних заводів, фабрик, рудників з описами та фотоілюстраціями машин, устаткування та обладнання. Списки осіб, яких небажано приймати на роботу. 1909-1922 рр.
Ф.-189 Опис 2:
Списки робітників та службовців заводу. Адресна книга. Проекти заводських будівель, складів. Плани, креслення устаткування для цукрового заводу. 1900-1919 рр.
Ф.-189 Опис 3:
Листування з підприємствами. Книга запису замовлень. 1903-1905, 1915-1916 рр.
Ф.-189 Опис 4:
Листування заводоуправління з вітчизняними та іноземними управліннями залізничних доріг, механічно-металургійними та цукровими заводами. Алфавітний список робітників. Кошторис ремонту заводу. Протокол загальних зборів акціонерів 1918 р. 1901, 1909, 1913, 1918 р.
Фонд Опис