Фонди

Ф. – 194: Київська міщанська управа, 2680 справ, 1850-1917 рр. Описи 1-2. Рос. мова.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Київського губернського правління,  міської управи  з питань  діяльності міщанської управи. Журнали засідань та книги реєстрації рішень управи. Відомості  щодо діяльності управи,  вибори депутатів, списки депутатів, а також працівників управи.

Ревізькі казки міщан міста.  Рішення депутатських зібрань з питань видавання міщанам посвідчень для вступу до навчальних закладів, на державну службу, встановлення опіки над неповнолітніми, майном померлих та недієздатних міщан,  влаштування до громадської богодільні,  прирахування до міщанського товариства. Книги запису вироків міщанського товариства.

Документи  про заснування в м. Києві громадського міщанського банку (1876), затвердження кошторису витрат управи, прибутково-видаткові книги управи. Протоколи засідань фінансової комісії. Рішення управи про розподіл сум свічного збору. Фінансові звіти старшин цехів. Листування з Одеською, Житомирською, Мінською, Сімферопольською, Кирилівською конторами богоугодних закладів про стягнення лікарняної недоїмки.

Фонд Опис
Ф.-194 Опис 1:
Про заснування Міщанської управи. Відділення: розпорядче, ревізьке, рахункове, податкове, лікувальне, військове, паспортне. Циркуляри та постанови Управи про витрату грошових надходжень. Журнали засідань управи. Розподіл обов’язків між членами управи. Про присвоєння звання почесного громадянина. Про заборону переселення старообрядців у західний край. Списки депутатів управи. Про надання матеріальної допомоги. Списки іноземців, які прийняли російське підданство (1888р.). Про встановлення телефону в управі (1896 р.). Заповіт купця Дегтярьова (1905р.). Про прирахування різних осіб до міщанського стану. Справа про заснування у м. Києві громадського міщанського банку. Про видавання заміжнім жінкам різних документів. Комісія по звітності. Про надання притулку міщанам у богодільні. 1976-1911 рр.
Ф.-194 Опис 2:
Список Київських міщан записаних по 9-й ревізії (1850р.) Припис Київської Казенної палати про прирахування осіб різного стану до міщан. Ревізькі казки. 1850-1874 рр.
Фонд Опис