Фонди

Ф.– 208: Київська єврейська лікарня, 19 справ, 1891-1916 рр. Описи. Рос. мова.
Журнал засідань ради лікарні (1891) та реєстрації хворих, які перебували на амбулаторному лікуванні.