Фонди

Ф.–227: Київське товариство сприяння розповсюдженню комерційних знань, 6 справ, 1910-1916 рр. Опис. Рос. мова.
Статут товариства. Протоколи загальних зборів, звіти про діяльність, журнали реєстрації засідань товариства, книги обліку членських внесків, прибутково-видаткові книги. Списки членів товариства.