Фонди

Ф.–227: Київське товариство сприяння розповсюдженню комерційних знань, 6 справ, 1910-1916 рр. Опис. Рос. мова.
Статут товариства. Протоколи загальних зборів, звіти про діяльність, журнали реєстрації засідань товариства, книги обліку членських внесків, прибутково-видаткові книги. Списки членів товариства.

Фонд Опис
Ф.-227 Опис 1:
Статут товариства, його створення. Проект статуту технічних курсів при товаристві. Списки членів товариства (В.Бажаєв, К.Воблий, М.Довнар-Запольський, П.Єрченко, О.Русов, М.Самофалов, О.Ярошевич та ін.). Листування про вступ до товариства.
Фонд Опис