Фонди

Ф.–229: Вищі комерційні курси Міністерства торгівлі і промисловості, 23 справи, 1906-1908 рр. Опис. Рос. мова.
Циркуляри Міністерства торгівлі і промисловості. Кошториси витрат на утримання курсів. Навчальні програми і звіти про роботу. Розклади занять. Відомості про виплату зарплатні викладачам. Списки учнів.

Фонд Опис
Ф.-229 Опис 1:
Циркуляри Міністерства торгівлі і промисловості. Відомості про курси, склад Ради та викладачів (Г.Афанасьєв, К.Воблий, О.Гуляєв, М.Довнар-Запольський, В.Ковалевський, І.Лужицький, О.Одарченко та ін.). Звіт про діяльність курсів. Заяви про вступ на курси. Учбові програми. Списки слухачів.
Фонд Опис