Фонди

Ф.–234: Київська реміснича школа, 163 справи, 1904-1921 рр. Опис. Рос. мова.
Кошториси на утримання школи, будівництво житлових приміщень та прибудов до школи. Технічні вимоги до будівництва. Опис майна школи і книг у бібліотеці (1908). Формулярні списки завідувача, викладачів школи. Відомості про нарахування заробітної платні викладачам і службовцям.
Списки, особові документи учнів, заяви про зарахування до школи та на курси, свідоцтва про успішність, атестати про закінчення школи. Журнал відвідувань занять слухачами курсів. Дані про чисельність, віросповідання, соціальний стан, вік і спеціалізацію слухачів курсів.