Фонди

Ф.–237: Київська міська поліція, 208 справ, 1802-1917 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Циркуляри, розпорядження, рапорти, повідомлення поліцмейстера про арешт учасників страйків, робітничих зібрань, неблагонадійних осіб та ін. (1840, 1906, 1912-1915). Списки викладачів, студентів, що перебували під наглядом поліції.
Листування, рішення суду щодо звільнення селян від кріпацтва (1814, 1853), продажу кріпаків (1821, 1859), призову в рекрути (1864), нанесення побоїв громадянам (1807, 1811).
Відомості про розподіл міста на адміністративно-поліцейські райони (1810) із зазначенням чисельності мешканців. Дані про підприємства міста (1895). Перелік планів садиб мешканців м. Києва.

Фонд Опис
Ф.-237 Опис 1:
Укази Казенної палати і Губернського правління. Реєстр планів садиб. Метричні книги реєстрації народження, шлюбу, смерті старообрядців. Формулярний список околорточного наглядача Судаковського. Списки службовців поліції, нагороджених медалями. Списки готелів і мебльованих кімнат. Списки студентів та вчителів, виключених з учбових закладів за політичну діяльність. Списки службовців канцелярії. Звіт про роботу та матеріали ревізії розшукного відділу поліції. Припис начальника штабу контррозвідки про встановлення нагляду за приїжджими. Книга запису видачі одягу арештантам, засланим до Сибіру та інших міст на поселення. Списки євреїв, які поселились на Деміївці, Солом’янській і Плоській дільницях із зазначенням роду їх занять. Скарги жителів Києва.
Ф.-237 Опис 2:
Проект реформування поліції. Листування з київським Губернським правлінням. Статистичні відомості про кількість населення, фабрик, заводів, посівної землі; про ціни на продукти і грошовий обіг на ярмарках. Справи з питань кріпацтва.
Ф.-237 Опис 3:
Циркуляри Департаменту поліції із списками розшукуваних осіб. Накази по Київській міській поліції. Списки городових і поліцейських різних дільниць міста. Особова справа завідуючого розшукної частини Рудого Г.М. Списки кінної поліції і службовців київської міської поліції. Про заслання до різних губерній та нагляд за цими особами. Про єврейський погром (1881р.). Збір відомостей про власника пивоварного заводу К. Шульгу. Про затримання шкіряного товару.
Фонд Опис