Фонди


Ф.–243: Київський юридичний інститут, 1376 справ, 1917-1921 рр. Опис. Рос. мова.

Відомості про відкриття інституту (1918). Статут інституту. Умови приймання слухачів. Протоколи засідань наукової ради, правління, ради старост, відділень інституту. Кошториси витрат на утримання інституту.
Списки викладачів і студентів інституту. Особові справи. Заяви студентів про надання їм посвідчень. Зошити обліку прослуханих лекцій. Журнали реєстрації заяв і документів громадян, які виявили бажання вступити до інституту.