До уваги
громадян, представників підприємств, установ та організацій!

Державний архів м. Києва інформує, що в зв’язку з відключенням світла впродовж робочого часу будуть подовжені терміни виконання запитів.

Дякуємо за розуміння!

Фонди


Ф.–243: Київський юридичний інститут, 1376 справ, 1917-1921 рр. Опис. Рос. мова.

Відомості про відкриття інституту (1918). Статут інституту. Умови приймання слухачів. Протоколи засідань наукової ради, правління, ради старост, відділень інституту. Кошториси витрат на утримання інституту.
Списки викладачів і студентів інституту. Особові справи. Заяви студентів про надання їм посвідчень. Зошити обліку прослуханих лекцій. Журнали реєстрації заяв і документів громадян, які виявили бажання вступити до інституту.

Фонд Опис
Ф.-243 Опис 1:
Статут. Протоколи засідань правління, наукової ради інституту та предметних комісій. Копія закону про державну мову. Списки студентів та професорсько-викладацького складу інституту (М. Василенко, К. Воблий, Б. Кистяківський, П. Смирнов, Є. Сперанський та ін.). Протоколи іспитів. Особові справи студентів. Свідоцтва про закінчення інституту. Постанова про закриття інституту. 1917-1921 рр.
Фонд Опис