Фонди


Ф.Р.–187: Київська дослідно-технічна швейна фабрика ім. О. М. Горького Українського науково-дослідного інституту швейної промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР та її профспілковий комітет, 577 справ, 1932-1935, 1944-1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р.–187 Опис 1:
Накази з основної діяльності та особового складу. Свідоцтво про державну реєстрацію фабрики. Протоколи нарад. Технологічні схеми на пошиття виробів. Виробничі плани та звіти. Річний звіт з капітального будівництва. Журнал обліку винаходів, раціоналізаторських пропозицій. Норми витрат сировини. Звіти: статистичний, з охорони праці, техніки безпеки. Штатний розпис. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Місячні баланси. Річні фінансово-господарські звіти. Листування з Міністерством легкої промисловості УРСР, головним управлінням швейної промисловості та іншими організаціями з виробничих питань.
1944-1961 рр. 1962-1968 рр.
Ф.Р.–187 Опис 1-ос:
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1932-1935 рр.
Ф.Р.–187 Опис 2:
Постанови Київського обкому профспілок робітників місцевої промисловості та комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис, штатний розпис і фінансовий звіт комітету профспілки.
1932-1935 рр.
Фонд Опис