Фонди


Ф.Р–2: Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет, 3388 справ, 1929-1935, 1943-1996 рр.

Фонд Опис
Ф.Р–2 Опис 1: Справ: 1965; 1944-1996 рр.
Копії наказів, інструкцій Народних комісаріатів фінансів, міністерств фінансів СРСР, УРСР. Рішення сесій міськради, виконкому з фінансових питань.
Накази з основної діяльності. Бюджети м. Києва та пояснювальні записки до них, звіти, довідки про їх виконання. Дані про структуру, чисельність установ та організацій, утримання яких здійснювалося за рахунок міського бюджету. Статути, положення, накази, журнали державної реєстрації підприємств, установ і організацій міста. Штатні розписи.
Канцелярія, бюджетний відділ, бюджетна бугалтерія, відділ державних богів, налоговий відділ і зборів, штатний відділ, відділ кадрів. 1954 – 1960 рр.
Фінансовий відділ. 1944-1953 рр.
Фінансовий відділ. 1961-1965 рр.
Фінансовий відділ. 1966-1975 рр.
Фінансовий відділ. 1971-1973 рр.
Фінансовий відділ. 1974-1979 рр.
Фінансовий відділ. 1980-1996 рр.
Ф.Р–2 Опис 2: Справ: 905; 1929-1935 рр.
Постанови Народних комісаріатів праці, фінансів УСРР з питань нормування праці, стягнення податків. Відомості про оподаткування артілей, товариств, фабрик, радгоспів та інших установ.
1928-1935 рр.
Ф.Р–2 Опис 3: Справ: 205; 1949, 1951-1960 рр.
Протоколи, довідки, листування з райфінвідділами з питань скорочення штатної чисельності. Бюджети районів міста. Довідки, пояснювальні записки про виконання бюджету. Плани фінансування бюджетних галузей міста. Рішення, акти, свідоцтва на право власності та інші документи щодо відшкодування реабілітованим громадянам вартості конфіскованого майна.
1949, 1951-1960 рр.
Ф.Р–2 Опис 4: Справ: 22; 1955-1958 рр.
Рішення, довідки, акти та інші документи щодо відшкодування реабілітованим громадянам вартості конфіскованого майна.
1955-1958 рр.
Ф.Р–2 Опис 5-с: Справ: 261; 1943-1986 рр.
Постанови Київського обкому профспілок робітників місцевої промисловості та комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис, штатний розпис і фінансовий звіт комітету профспілки.
Відділ кадрів та спецроботи. 1949-1962 рр.
Фінансовий відділ. 1963-1975 рр.
Фінансовий відділ. 1976-1979 рр.
Ф.Р–2 Опис 6: Справ: 30; 1964-1973 рр.
Постанови Київського обкому профспілок робітників місцевої промисловості та комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис, штатний розпис і фінансовий звіт комітету профспілки.
1964-1973 рр.
Фонд Опис