Фонди


Ф.Р-3: Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів, 2588 справ; 1930-1985 рр.

Фонд Опис
Ф.Р–3 Опис 1: Справ: 2588; 1930-1985 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань колегії управління, медичної ради, групи народного контролю. Відомості про роботу штатних і позаштатних спеціалістів медичних служб міста. Статистичні звіти про роботу районних лікувально-профілактичних закладів республіканського, обласного і міського підпорядкування. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси витрат.
Протоколи загальних і звітно-виборних зборів членів профспілки. Фінансові звіти.
1931-1958 рр. 1959-1967 рр.
1968-1978 рр. 1979-1985 рр.
Ф.Р–3 Опис 1-ос: Справ: 77; 1931-1957 рр.
Списки, відомості, посвідчення працівників лікувальних закладів міського відділу охорони здоров’я.
1931-1948, 1957 рр.
Ф.Р–3 Опис 2: Справ: 42; 1950-1958 рр.
Медичні звіти про роботу лікарні ім. Жовтневої революції, Київського наукового товариства лікарів-окулістів, хірургічного відділення Першої фізіологічної терапевтичної лікарні. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ.
Відділ охорони здоров'я. 1950-1958 рр. Відділ охорони здоров'я. 1951-1967 рр.
Фонд Опис