Фонди


Ф.Р-6: Головне архітектурно-планувальне управління виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет (яке у 1943-1968 рр. мало назву «Управління у справах будівництва і архітектури виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих»), 20592 справ; 1932, 1943-1987 рр.

Фонд Опис
Ф.Р–6 Опис 1: Справ:436; 1943-1987 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських і управлінських витрат. Виробничі плани. Річні фінансово-господарські звіти. Протоколи технічних і виробничих нарад, засідань художньої ради. Акти обстежень пам’яток архітектури. Листування з проектними інститутами і реставраційними майстернями щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт. Перспективні плани реставраційних робіт.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
1943-1949 рр. 1950-1968 рр.
1969-1974 рр. 1975-1987 рр.
Ф.Р–6 Опис 2: Справ: 3928; 1932, 1945-1965 рр.
Технічна документація з будівництва житлового та нежитлового фонду (по районах м. Києва).
1946-1962 рр. 1963 р.
1964 р. 1965 р.
Ф.Р–6 Опис 3: Справ: 15831; 1945-1985 рр.
Технічні проекти, проектні завдання і кошториси на будівництво, реконструкцію, перепланувння житлових будинків і споруд. Журнали реєстрації проектних завдань. Протоколи засідань архітектурно-будівельної ради. Висновки експертів по проектах.
1946-1960 рр. 1961-1964 рр.
1965-1967 рр. 1967-1969 рр.
1970-1972 рр. 1973-1974 рр.
1975 р. 1976-1977 рр.
1978-1979 рр. 1980-1981 рр.
1982-1983 рр. 1984-1985 рр.
Ф.Р–6 Опис 4: Справ: 17; 1944-1949 рр.
Акти обстежень пам’яток архітектури. Відомості про проведення ремонтно-реставраційних робіт.
1944-1949 рр.
Ф.Р–6 Опис 5: Справ: 31; 1948, 1964-1974 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат.
1964-1968 рр. 1969-1974 рр.
Ф.Р–6 Опис 6: Справ: 349; 1945-1985 рр.
Паспорти, обміри, схематичні плани, креслення, малюнки, фотографії, історичні довідки про спорудження пам’яток архітектури. Кошториси, звіти, проектні завдання, технічні проекти, альбоми з фотоілюстраціями та документи про методику і техніку проведення реставраційних робіт. Звіти про виконання ремонтно-реставраційних робіт. Акти реставраційних оглядів живопису і позолоти храмів, геологічних обстежень фундаментів церков. Протоколи виробничих нарад.
1945-1985 рр.
Фонд Опис