Фонди


Ф.Р-13: Старокиївська районна державна адміністрація м. Києва, 3211 справ; 1943-2001 рр.

Фонд Опис
Ф.Р–13 Опис 1: Справ: 2556; 1943-1992 рр.
Постанови та рішення міськради і виконкому, Київського міськкому КПУ. Акти про збитки, нанесені господарству району нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи і рішення сесій райради, засідань виконкому. Журнали реєстрацїй рішень виконкому та райдержадміністрації. Протоколи засідань постійно-діючих комісій. Штатні розписи. Фінансово-господарські звіти. Протоколи засідань і рішення опікунської ради. Списки нагороджених орденами та медалями, характеристики на них. Протоколи зборів членів профспілки. Плани робіт. Кошториси, статистичні і фінансові звіти.
1943-1959 рр. 1960-1961 рр.
1962-1983 рр. 1984-1988 рр.
1989-1992 рр.
Ф.Р–13 Опис 2: Справ: 31; 1959-1974 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки, звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Кошториси, фінансові і статистичні звіти.
1959-1967 рр. 1968-1974 рр.
Ф.Р–13 Опис 3: Справ: 41; 1960-1974 рр.
Протоколи засідань комісій: з комунального господарства і побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування, охорони здоров’я і соціального забезпечення, народної освіти, житлового господарства, промисловості і будівництва, у справах: молоді, культури, неповнолітніх, сприяння дотриманню законодавства про релігійні культи. Плани роботи і звіти про діяльність опікунської ради. Номенклатура справ виконавчого комітету.
Протоколи загальних зборів членів профспілки.
1960-1974 рр.
Ф.Р–13 Опис 4: Справ: 43; 1972-1988 рр.
Документи про роботу товариського суду. Протоколи засідань комісій: з комунального господарства і побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування, охорони здоров’я і соціального забезпечення, народної освіти, житлового господарства, промисловості і будівництва, у справах: молоді, культури, неповнолітніх, сприяння дотриманню законодавства про релігійні культи. Протоколи зустрічей виборців з кандидатами в депутати райради . Звіти депутатів райради перед виборцями.
Протоколи профспілкових зборів.
1972-1980 рр. 1985-1988 рр.
Ф.Р–13 Опис 5: Справ: 69; 1992-1994 рр.
Розпорядження Представника Президента у Старокиївському районі м. Києва та документи до них. Протоколи засідань: колегії при Представникові Президента у районі, комісії у справах неповнолітніх, опікунської ради та документи до них. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Програма боротьби зі злочинністю в районі. Відомості щодо соціально-економічного розвитку району, стану навколишнього середовища, виконання програми “Екологія”.
1992-1994 рр.
Ф.Р–13 Опис 6: Справ: 60; 1994-1995 рр.
Розпорядження голови райради. Рішення виконкому. Штатні розписи. Документи засідань комісій при виконкомі.
1994-1995 рр.
Ф.Р–13 Опис 7: Справ: 284; 1995-2001 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності та документи до них. Протоколи виробничих нарад. Плани роботи райдержадміністрації. Протоколи засідань опікунської ради та документи до них.
Документи відділів: захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, соціально-економічного розвитку, з питань управління майном, житлово-комунального господарства та приватизації, у справах молоді та спорту, кадрів та з питань нагород, бухгалтерського обліку та звітності, служби у справах неповнолітніх.
Штатні розписи і кошториси витрат райдержадміністрації. Фінансові звіти.
1995-1998 рр. 1999-2001 рр.
Ф.Р–13 Опис 8: Справ: 59; 1990-2001 рр.
Протоколи засідань, регламенти, стенограми пленарних засідань та рішення сесій райради. Розпорядження голови райради з основної діяльності і особового складу та документи до них. Фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат.
1990-2001 рр.
Ф.Р–13 Опис 10: Справ: 62; 1993-2001 рр.
Протоколи засідань, регламенти, стенограми пленарних засідань та рішення сесій райради. Розпорядження голови райради з основної діяльності і особового складу та документи до них. Фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат.
1993-2001 рр.
Фонд Опис