Фонди


Ф.Р-15: Виконавчий комітет Подільської районної ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет, 3481 справ; 1943-1995 рр.

Фонд Опис
Ф.Р–15 Опис 1: Справ: 2936; 1943-1992 рр.
Протоколи засідань, рішення виконкому. Плани роботи постійно діючих комісій, опікунської ради. Штатний розпис. Фінансові звіти. Списки громадян району, нагороджених орденами і медалями. Список пам’яток архітектури Подільського району (1968 р.).
1943-1974 рр. 1975-1985 рр.
1986-1989 рр. 1990-1992 рр.
Ф.Р–15 Опис 2-с: Справ: 28; 1944-1963 рр.

1959-1967 рр.
Ф.Р–15 Опис 3: Справ: 68; 1955-1974 рр.
Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Кошториси витрат. Річні фінансові і статистичні звіти.
1955-1967 рр. 1968-1974 рр.
Ф.Р–15 Опис 4: Справ: 207; 1957, 1959-1968, 1976-1977, 1979-1985 рр.
Документи окружних, дільничних комісій. Списки учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, нагороджених медалями.
1957, 1959-1968 рр. 1976-1985 рр.
Ф.Р–15 Опис 5: Справ: 135; 1992-1995 рр.
Плани роботи та звіти про роботу відділів, комісій виконкому. Протоколи засідань і рішення опікунської ради.
1992-1995 рр.
Ф.Р–15 Опис 6: Справ: 51; 1995 р.
Плани роботи та звіти про роботу відділів, комісій виконкому. Протоколи засідань і рішення опікунської ради.
1995 р.
Ф.Р–15 Опис 7: Справ: 56; 1990-1994 рр.
Рішення президії районної ради.
1990-1994 рр.
Фонд Опис