Фонди

Ф.Р-341: Київський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР, 12436 справ; 1931-1941, 1947-1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-341 Опис 1: Справ: 152; 1931-1941 рр.
Розпорядження, вказівки, інструкції Всесоюзного комітету у справах вищої школи з питань організації навчально-виховної роботи. Звіти, доповідні записки, довідки про діяльність інституту. Наказ Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР про ліквідацію Київського авіаційного інституту (1937). Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про відновлення діяльності інституту (1938). Накази з основної діяльності та особового складу. Звіти з навчально-методичної роботи та виробничої діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Відомості про контингент студентів і спеціалістів інституту. Навчальні програми факультетів. Конспекти лекцій, наукові праці професорсько-викладацького складу інституту. Розрахунково-пояснювальні записки до проектів. Протоколи засідань кафедр інституту. Штатні розписи. Списки працівників інституту, нагороджених значком “Відмінник Аерофлоту”.
1933-1941 рр.
Ф.Р-341 Опис 1-oc: Справ: 1717; 1933-1941 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки студентів і службовців інституту. Особові справи професорсько-викладацького складу, адміністративно-технічного персоналу, студентів. Свідоцтва слухачів, випускників інститут.
1933-1941 рр.
Ф.Р-341 Опис 2: Справ: 78; 1933-1941 рр.
Розрахунково-пояснювальні записки до дипломів.
1933-1941 рр.
Ф.Р-341 Опис 4: Справ: 2042; 1937-1941, 1947-1963 рр.
Статут інституту. Накази Головного управління цивільного повітряного флоту про приймання-передавання справ Київського авіаційного інституту цивільної повітряної авіації технічній учбовій ескадрильї м. Актюбінська РРФСР (1941), призначення молодих спеціалістів. Рішення міськвиконкому про відведення земельної ділянки під будівництво інституту (1950). Накази з основної діяльності та особового складу. Навчальні плани, програми курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників цивільно-повітряного флоту. Відомості про зарахування студентів на навчання. Штатні розписи. Листування з питань організації навчально-виховної роботи, комплектування кадрами. Кошторис на будівництво гуртожитку інституту. Статистичні звіти про чисельний та якісний склад професорсько-викладацького складу. Програми засідань наукових студентських конференцій. Звіти про роботу заочного відділення. Технічні звіти та інструкції з науково-технічних розробок.
1937-1941, 1947-1963 рр.
Ф.Р-341 Опис 5: Справ: 284; 1939-1941, 1947-1973 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1939-1963. 1964-1973.
Ф.Р-341 Опис 6: Справ: 2940; 1938-1939, 1948, 1950-1965 рр.
Дипломні проекти студентів.
1938-1965. 1966-1970. 1971-1975.
Ф.Р-341 Опис 7-c: Справ: 69; 1937, 1938, 1948-1980 рр.
Дипломні проекти студентів.
1937, 1938, 1948-1966. 1967-1980.
Ф.Р-341 Опис 8: Справ: 5; 1935, 1938-1940 рр.
Протоколи засідань ради соціального страхування при комітеті профспілки. Заяви членів каси взаємодопомоги.
1937, 1938, 1948-1966.
Ф.Р-341 Опис 9: Справ: 524; 1964-1973 рр.
Протоколи, стенограми засідань наукової ради інституту.
1964-1973 рр.
Ф.Р-341 Опис 10: Справ: 1123; 1964-1975 рр.
Механічний факультет. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції, методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії, студентського наукового товариства.
1964-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 11: Справ: 601; 1964-1975 рр.
Радіотехнічний факультет. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції, методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії, студентського наукового товариства.
1964-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 13: Справ: 202; 1968-1975 рр.
Факультет аеропортів. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції, методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії, студентського наукового товариства.
1968-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 14: Справ: 434; 1965-1975 рр.
Факультет обчислювальної техніки. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції, методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії, студентського наукового товариства.
1968-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 15: Справ: 114; 1971-1975 рр.
Інженерно-економічний факультет. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції, методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії, студентського наукового товариства.
1971-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 16: Справ: 132; 1971-1975 рр.
Факультет паливно-мастильних матеріалів. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції, методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії, студентського наукового товариства.
1971-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 18: Справ: 262; 1964-1975 рр.
Плани та звіти з навчально-методичної, виховної та науково-дослідної роботи кафедр. Рукописи навчально-методичних посібників, тези доповідей, лекцій викладачів. Рецензії на наукові роботи.
1964-1975 рр.
Ф.Р-341 Опис 22: Справ: 1245; 1964-1980 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
1964-1975 рр. 1976-1980 рр.
Ф.Р-341 Опис 23: Справ: 512; 1953, 1955, 1957-1977 рр.
Дисертації на здобуття наукових ступенів.
1953, 1955, 1957-1977 рр.
Фонд Опис