Фонди

Ф.Р-352: Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут ім. О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я УРСР, 36380 справ; 1918-1985 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-352 Опис 1: Справ: 3054; 1920-1941 рр.
Історична довідка про діяльність клініки ока (1870-1937). Статут Київського медичного інституту. Копії наказів по інституту. Програми та навчальні плани кафедр, клінік інституту. Циркуляр Головного комітету професійної освіти про перейменування інституту охорони здоров’я у Київську державну медичну академію (1920). Проект постанови ЦК КП(б)У про організацію медичного університету (1934). Протоколи засідань правління медичної академії. Протоколи засідань предметних комісій, рад факультетів із захисту дисертацій. Рецензії, характеристики, відгуки на наукові роботи, дисертації професорів, доцентів, асистентів, аспірантів, студентів і викладачів інституту. Витяги з протоколів кваліфікаційної комісії про присвоєння наукових ступенів. Фінансові звіти інституту. Кошториси на проведення науково-дослідної роботи. Відомості про виплату стипендій студентам. Списки професорів, доцентів, викладачів, асистентів, ординаторів, лаборантів, аспірантів, студентів.
1920-1941 рр.
Ф.Р-352 Опис 10: Справ: 42; 1922-1941 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань державної екзаменаційної комісії. Список студентів лікарського факультету. Журнал реєстрації видачі дипломів.
1922-1941 рр.
Ф.Р-352 Опис 11: Справ: 168; 1964-1975 рр.
Доповіді, реферати, статті, наукові праці професорів, доцентів, асистентів. Протоколи засідань наукової ради. Плани з науково-дослідної роботи. Звіти про роботу науково-методичного бюро. Протоколи засідань факультетських комісій, випускних іспитів. Положення, інструкція з організації виробничої практики студентів. Списки студентів і працівників інституту. Посвідчення про закінчення фельдшерсько-акушерської школи. Відомості успішності студентів інституту.
1920-1939 рр.
Ф.Р-352 Опис 12: Справ: 92; 1929-1941 рр.
Реєстр дипломів.
1929-1941 рр.
Ф.Р-352 Опис 13: Справ: 8; 1938-1939 рр.
Протоколи державної екзаменаційної комісії.
1938-1939 рр.
Ф.Р-352 Опис 17: Справ: 43; 1932-1941 рр.
Стенограми засідань рад інституту, факультетів. Дисертаційні роботи. Журнали обліку академічної успішності студентів.
1932-1941 рр.
Ф.Р-352 Опис 31: Справ: 2; 1939 р.
Протоколи іспитів зі складання кандидатського мінімуму. Атестаційні картки аспірантів.
1939 р.
Ф.Р-352 Опис 32: Справ: 6; 1940 р.
Накази, розпорядження міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації роботи інституту. Індивідуальні плани та атестаційні картки аспірантів. Протоколи іспитів зі складання кандидатського мінімуму.
1940 р.
Ф.Р-352 Опис 33: Справ: 8; 1941 р.
Накази, розпорядження міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації роботи інституту. Індивідуальні плани та атестаційні картки аспірантів. Протоколи іспитів зі складання кандидатського мінімуму.
1941 р.
Ф.Р-352 Опис 34: Справ: 4; 1942 р.
Накази, розпорядження міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації роботи інституту. Індивідуальні плани та атестаційні картки аспірантів. Протоколи іспитів зі складання кандидатського мінімуму.
1942 р.
Ф.Р-352 Опис 35: Справ: 10; 1943-1944 рр.
Накази, розпорядження міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації роботи інституту. Індивідуальні плани та атестаційні картки аспірантів. Протоколи іспитів зі складання кандидатського мінімуму.
1943-1944 рр.
Ф.Р-352 Опис 36: Справ: 3022; 1938, 1940-1985 рр.
Дисертації, автореферати, рецензії, витяги із протоколів на здобуття наукових ступенів.
1938, 1940-1961 рр. 1962-1976 рр. 1977-1985 рр.
Ф.Р-352 Опис 37: Справ: 2606; 1940-1985 рр.
Навчальні плани вищих медичних навчальних закладів. Накази та розпорядження Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР з питань організації навчально-методичної роботи. Протоколи методичних нарад та конференцій. Відомості про чисельність студентів, розподіл їх за спеціальностями. Звіти з навчально-методичної та науково-дослідної роботи факультетів і кафедр. Звіти голів державних екзаменаційних комісій. Лекції викладачів інституту.
1940-1963 рр. 1964-1968 рр. 1968-1970 рр.
1970-1972 рр. 1972-1976 рр. 1977-1985 рр.
Ф.Р-352 Опис 38: Справ: 1592; 1940-1985 рр.
Стенограми та протоколи засідань наукової ради інституту. Тематичний план науково-дослідної роботи. Протоколи засідань студентського наукового товариства. Авторські рукописи наукових статей. Звіти кафедр з науково-дослідної роботи.
1940-1963 рр. 1964-1972 рр.
1973-1976 рр. 1977-1985 рр.
Ф.Р-352 Опис 39: Справ: 144; 1945-1972 рр.
Накази та розпорядження Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР з питань підготовки аспірантів та клінічних ординаторів. Листування з Міністерствами охорони здоров’я УРСР та вищої освіти СРСР з питань організації роботи аспірантури. Протоколи засідань комісії про затвердження планів роботи аспірантів. Тези доповідей аспірантів і клінічних ординаторів на наукових конференціях.
1945-1963 рр. 1964-1972 рр.
Ф.Р-352 Опис 40: Справ: 596; 1940-1985 рр.
Накази та інструкції Всесоюзного комітету у справах вищої школи з питань приймання студентів до інституту. Акти збитків, нанесених інституту нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Листування з ЦК КП(б)У, Радою Народних Комісарів УРСР щодо будівництва корпусів інституту.
1940-1963 рр. 1964-1972 рр.
1973-1976 рр. 1977-1985 рр.
Ф.Р-352 Опис 41: Справ: 123; 1943-1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові звіти, кошториси витрат. Протоколи зборів про висування кандидатів у депутати до місцевих рад депутатів трудящих. Стенограми звітно-виборних профспілкових конференцій.
1943-1962 рр. 1963-1971 рр.
Ф.Р-352 Опис 42: Справ: 172; 1945, 1950-1963 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації наукової роботи інституту. Звіти кафедр про виконання тематичних планів науково-дослідної роботи. Стенограми засідань ради санітарно-гігієнічного факультету з обговоренням питань присвоєння наукових ступенів. Звіт про роботу студентського наукового товариства. Протоколи наукових конференцій та методичних нарад. Статистичні звіти роботи з кадрами.
1945, 1950-1963 рр.
Ф.Р-352 Опис 44: Справ: 38; 1948-1975, 1977-1978 рр.
Накази з основної діяльності.
1948-1975, 1977-1978 рр.
Фонд Опис