Фонди

Ф.Р-374: Київське виробниче об’єднання полімерного машинобудування “Більшовик” та його головне підприємство завод “Більшовик” Всесоюзного промислового об’єднання полімерного машинобудування Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР , 2043 справ; 1920, 1925, 1938, 1939, 1942-1983 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-374 Опис 1: Справ: 1575; 1942-1980 рр.
Довідка про роботу заводу у 1941-1943 рр. Накази та циркуляри Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР з питань реевакуації робітників і службовців, фінансування заводу, запуску цехів. Накази з основної діяльності. Листування з радянськими та партійними органами щодо комплектування заводу кадрами, виробничих питань. Протоколи диспетчерських і технічних нарад. Номенклатурні плани, списки замовлень, баланси завантаження обладнання. Звіти з капітального будівництва. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Протоколи засідань комітету профспілки.
1942-1959 рр. 1960-1980 рр.
Ф.Р-374 Опис 2: Справ: 7; 1920, 1925, 1938, 1939 р.
Кошторис на обладнання медико-санітарного цеху. Головна книга. Баланс. Журнал обліку видавання інструментів.
1920, 1925, 1938, 1939 р.
Ф.Р-374 Опис 3: Справ: 170; 1945-1967 рр.
Постанови президії Київського обласного комітету профспілки робітників машинобудування. Протоколи загальнозаводських профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1945-1967 рр.
Ф.Р-374 Опис 4: Справ: 165; 1970-1980 рр.
Накази та розпорядження Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР, Всесоюзного об’єднання із виробництва обладнання для переробки гуми з питань діяльності заводу. Накази та розпорядження з основної діяльності. Звіт з науково-дослідної та фінансово-господарської діяльності.
1970-1980 рр.
Ф.Р-374 Опис 5: Справ: 95; 1957-1972 рр.
Київське виробниче об'єднання полімерного машинобудування "Більшовик" і його головне підприємство Київський ордена Леніна і Октрябірськой революції завод "Більшовик"
1957-1972 рр. 1973-1941 рр.
Ф.Р-374 Опис 6: Справ: 32; 1970-1983 рр.
Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче підприемство "Більшовик"
1970-1983 рр. 1984-2006 рр.
Фонд Опис