Фонди

Ф.Р-393: Київська ордена Трудового Червоного Прапора кондитерська фабрика ім. К. Маркса Міністерства харчової промисловості УРСР, 2559 справ; 1925-1928, 1946-1985 рр.

1966-1973 рр.
Фонд Опис
Ф.Р-393 Опис 1: Справ: 24; 1925-1928 рр.
Накази Київського об’єднання харчових підприємств з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань економічної комісії.
1925-1928 рр.
Ф.Р-393 Опис 2: Справ: 65; 1946-1973 рр.
Київська кондітерная фабрика імені Карла Маркса
1946-1965 рр.
Ф.Р-393 Опис 3: Справ: 1680; 1943-1984 рр.
Рішення колегії Міністерства харчової промисловості УРСР. Накази з основної діяльності. Листування з Народним комісаріатом харчової промисловості УРСР, Міністерством харчової промисловості СРСР з питань використання виробничих потужностей, роботи лінії виготовлення цукерок. Довідки про співробітництво фабрики з Краківським кондитерським об’єднанням “Вавель”. Плани з виробництва та собівартості продукції, впровадження нового обладнання. Протоколи постійно діючої виробничої наради. Рецептури виробів. Фінансові та статистичні звіти. Відомості про роботу групи народного контролю.
1943-1965 рр. 1966-1979 рр. 1980-1985 рр.
Ф.Р-393 Опис 4: Справ: 592; 1943-1979 рр.
Протоколи: загальних зборів колективу; засідань комітету профспілки; товариського суду. Списки передовиків та новаторів виробництва. Штатні розписи. Списки майстрів, які удостоєні звання “Золоті руки”.
1945-1965 рр. 1966-1979 рр.
Ф.Р-393 Опис 5: Справ: 161; 1944-1960, 1967-1985 рр.
Фабрично-заводська школа: наказ Народного комісаріату харчової промисловості УРСР про організацію школи (1944); накази директора школи з основної діяльності. Паспорт школи. Навчальні плани та програми. Звіти з навчально-методичної роботи. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради.
1944-1960 рр. 1967-1972 рр.
Ф.Р-393 Опис 6: Справ: 37; 1962, 1965-1971, 1973-1979 рр.
П’ятирічні плани. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Відомості про роботу товариств: науково-технічного та радянсько-польської дружби, співпрацю фабрики з іншими підприємствами.
1962, 1965-1971, 1973-1979 рр.
Фонд Опис