Фонди

Ф.Р-871: Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, 23519 справ; 1920-1931, 1943-1984 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-871 Опис 1: Справ: 737; 1920-1930 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи засідань правління та рад інституту і факультетів. Касові книги. Навчальні програми і плани. Плани і звіти про роботу інституту, пояснювальні записки до них. Списки професорсько-викладацького складу, студентів, практикантів. Списки студентів, позбавлених виборчих прав. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і службовцям, виплату стипендій студентам.
1920-1930 рр.
Ф.Р-871 Опис 2: Справ: 1503; 1920-1922 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу, службовців, студентів.
1920-1922 рр.
Ф.Р-871 Опис 3: Справ: 223; 1920-1931 рр.
Протоколи засідань рад інституту та факультетів. Правила зарахування на навчання до інституту. Плани і звіти про роботу інституту та пояснювальні записки до них. Касові книги. Навчальні програми і плани. Списки професорсько-викладацького складу, студентів, слухачів підготовчих курсів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і службовцям, виплату стипендій студентам.
1920-1931 рр.
Ф.Р-871 Опис 4: Справ: 2239; 1920-1931 рр.
Матрикули студентів.
1920-1931 рр.
Ф.Р-871 Опис 5: Справ: 72; 1920-1931 рр.
Розрахункові книжки викладачів і службовців.
1920-1931 рр.
Ф.Р-871 Опис 7-8: Справ: 6306; 1921-1931 рр.
П’ятирічні плани. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Відомості про роботу товариств: науково-технічного та радянсько-польської дружби, співпрацю фабрики з іншими підприємствами.
1921-1931 рр.
Ф.Р-871 Опис 9: Справ: 1039; 1921-1931 рр.
Особові справи студентів.
1921-1931 рр.
Ф.Р-871 Опис 10: Справ: 911; 1920-1925 рр.
Особові справи студентів.
1920-1925 рр.
Ф.Р-871 Опис 11: Справ: 291; 1922 р.
Особові справи студентів.
1922 р.
Ф.Р-871 Опис 12: Справ: 108; 1924-1931 рр.
Особові справи студентів.
1924-1931 рр.
Ф.Р-871 Опис 13: Справ: 337; 1923–1930 р.
Особові справи студентів.
1923–1930 р.
Ф.Р-871 Опис 18: Справ: 2125; 1931 р.
Дипломні роботи випускників інституту.
1931 р.
Ф.Р-871 Опис 19: Справ: 165; 1943-1969 рр.
Копії наказів, директив і розпоряджень Міністерств вищої освіти СРСР, культури СРСР, вищої і середньої освіти УРСР щодо роботи вищих навчальних закладів. Накази з основної діяльності. Статут інституту. Звіти про роботу інституту.
1943-1962 рр.
1963 р. 1964 р. 1965-1969 рр.
Ф.Р-871 Опис 20: Справ: 3078; 1943-1984 рр.
Протоколи засідань рад факультетів і кафедр. Положення про виробничу практику. Навчальні, тематичні, науково-дослідні плани і програми. Звіти кафедр з науково-дослідної і навчально-методичної роботи. Відомості про чисельний склад студентів. Рецензії на наукові статті, посібники, автореферати, дисертації. Методичні вказівки щодо викладання дисциплін, проведення практичних занять, лабораторних робіт, державних екзаменів. Відомості про роботу студентських гуртків і наукового товариства. Перелік наукових робіт викладачів. Дипломні роботи студентів.
1943-1977 рр. 1978-1984 рр.
Ф.Р-871 Опис 21: Справ: 1250; 1964-1984 рр.
Протоколи засідань ради інституту та об’єднаної ради факультетів. Автореферати, рецензії та інші документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
1964-1984 рр.
Ф.Р-871 Опис 21a: Справ: 142; 1944-1963 рр.
Протоколи і стенограми засідань ученої ради. Плани роботи ученої ради. Плани проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. Автореферати, рецензії та інші документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
1944-1963 рр.
Ф.Р-871 Опис 22: Справ: 105; 1945-1963 рр.
Плани і звіти з науково-дослідної роботи, діяльності аспірантури, студентського наукового товариства, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Стенографічні звіти науково-теоретичних конференцій. Наукові статті викладачів. Збірники студентських робіт.
1945-1962 рр. 1963 р.
Ф.Р-871 Опис 23: Справ: 80; 1943-1963 рр.
Статистичні відомості про склад викладачів. Звіти голови державної екзаменаційної комісії. Плани набору студентів до інституту. Звіти про працевлаштування випускників. Формуляри викладачів і службовців.
1943-1962 рр. 1963 р.
Ф.Р-871 Опис 24: Справ: 55; 1945-1963 рр.
Акт і угода про виділення земельної ділянки для будівництва корпусів інституту. Проектне завдання та пояснювальна записка до нього; кошторис та фінансові розрахунки, ліміти фінансування, титульні списки капітального будівництва.
1945-1962 рр. 1963 р.
Ф.Р-871 Опис 25: Справ: 12; 1947-1962 рр.
Річні плани і звіти про роботу бібліотеки.
1947-1962 рр. 1963 р.
Ф.Р-871 Опис 26: Справ: 106; 1940, 1943-1969 рр.
Річні плани, звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння капіталовкладень. Штатні розписи і кошториси витрат. Акти про збитки, нанесені Харківському фінансово-економічному інституту нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Головні книги. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності інституту.
1940-1962 рр. 1963 р. 1964 р. 1965-1969 рр.
Ф.Р-871 Опис 27: Справ: 325; 1944-1963 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1944-1962 рр. 1963 р.
Ф.Р-871 Опис 28: Справ: 91; 1945-1980 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1945-1965 рр. 1966-1980 рр.
Ф.Р-871 Опис 29: Справ: 298; 1964-1983 рр.
Накази з основної діяльності. Штатний розпис. Кошторис адміністративно-управлінських витрат. Звіти про роботу інституту. Протоколи звітно-виборних конференцій профспілки.
1964-1977 рр. 1978-1983 рр.
Ф.Р-871 Опис 30: Справ: 175; 1964-1983 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії до аспірантури. Списки аспірантів. Плани і звіти з науково-дослідної діяльності. Збірники статей викладачів і аспірантів інституту.
1964-1970 рр. 1978-1983 рр.
Ф.Р-871 Опис 31: Справ: 133; 1978-1983 рр.
Дипломні роботи студентів.
1978-1983 рр.
Ф.Р-871 Опис 32: Справ: 751; 1947, 1951, 1955-1976 рр.
Дисертації на здобуття наукових ступенів.
1947, 1951, 1955-1976 рр.
Ф.Р-871 Опис 33: Справ: 507; 1960, 1962-1981 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
1960, 1962-1981 рр.
Фонд Опис