Фонди

Ф.Р-1027: Головне управління житлового та цивільного будівництва “Головкиївміськбуд” виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет, 3152; 1955-1983 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1027 Опис 1: Справ: 2993; 1955-1983 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи і стенограми виробничих нарад, засідань технічної ради, бюро з раціоналізації та винахідництва. Фінансові плани і звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності управління та підпорядкованих йому трестів.
Плани та звіти з впровадження нової техніки в будівництво, виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки. Довідки, показники та розрахунки середньої кошторисної вартості одного квадратного метра житлової площі у будинках, збудованих управлінням. Показники, довідки про запровадження акордної та акордно-преміальної системи оплати праці. Списки, характеристики робітників, інженерно-технічних працівників управління та його трестів. Квартальні плани, звіти з підвищення кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників управління. Відомості про направлення інженерно-технічних працівників на відбудову м. Ташкента після землетрусу (1966).
1955-1961 рр. 1966-1964 рр. 1965-1967 рр.
1968-1973 рр. 1974-1983 рр. 1984-1987 рр.
1988-1991 рр.
Ф.Р-1027 Опис 2: Справ: 87; 1958-1964 рр.
Протоколи виробничих нарад. Плани, звіти, довідки про стан техніки безпеки та охорони праці. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності управління і його трестів.
1958-1964 рр.
Ф.Р-1027 Опис 3: Справ: 43; 1955-1967 рр.
Протоколи загальних зборів працівників управління, засідань комітету профспілки. Фінансові звіти, кошториси витрат, акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1955-1967 рр.
Ф.Р-1027 Опис 4 Справ: 29; 1968-1982 рр.
Протоколи загальних зборів працівників управління, засідань комітету профспілки. Фінансові звіти, кошториси витрат, акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1968-1982 рр.
Фонд Опис