Фонди

Ф.Р-1246: Київський ордена Леніна Державний університет імені Т. Г. Шевченка Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР, 27050; 1934-1936, 1938-1941, 1943-2003 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1246 Опис 1: Справ: 4623; 1940-1941, 1944-1975 рр.
Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів.
1940-1941, 1944-1962 рр. 1940-1941, 1944-1962 рр. 1963-1964 рр.
1965-1969 рр. 1970-1972 рр. 1973-1975 рр.
Ф.Р-1246 Опис 2: 332; 1940-1941, 1943-1962, 1965-1975 рр.
Штатні розписи професорсько-викладацького складу та службовців. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти про чисельність працівників і фонд заробітної плати.
1940, 1941, 1943-1965 рр. 1965-1971 рр.
Ф.Р-1246 Опис 3: Справ: 1808; 1944-1962 рр.
Дипломні роботи студентів.
1945-1962 рр. 1945-1962 рр.
Ф.Р-1246 Опис 4 Справ: 159; 1944-1962 рр.
Автореферати дисертацій.
1944-1962 рр.
Ф.Р-1246 Опис 5 Справ: 476; 1938-1941, 1943-1964 рр.
Накази та інструктивні матеріали Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР. Доповідні записки про збитки, нанесені університету нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Положення про державні екзаменаційні комісії, екстернат. Звіти з навчальної, науково-дослідної роботи. Відомості про співпрацю кафедр і факультетів університету з науково-дослідними інститутами АН УРСР.
1938-1941, 1943-1964 рр.
Ф.Р-1246 Опис 6 Справ: 1410; 1938, 1940, 1943-1975, 1977-1982 рр.
Фізико-математичний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій, кафедр. Навчальні програми. Плани і звіти з навчально-методичної роботи факультету, науково-дослідної роботи кафедр. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів та аспірантів на наукових конференціях. Рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1938-1940, 1943-1962 рр. 1963-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 7 Справ: 1010; 1939, 1940, 1944-1975 рр.
Фізичний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій, кафедр. Навчальні програми. Плани і звіти з навчально-методичної роботи факультету, науково-дослідної роботи кафедр. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів та аспірантів на наукових конференціях. Рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1939-1940, 1944-1963 рр. 1964-1975 рр.
Ф.Р-1246 Опис 8 Справ: 991; 1940, 1943-1975 рр.
Загальноуніверситетська кафедра. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій, кафедр. Навчальні програми. Плани і звіти з навчально-методичної роботи факультету, науково-дослідної роботи кафедр. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів та аспірантів на наукових конференціях. Рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1939-1940, 1944-1963 рр. 1964-1975 рр.
Ф.Р-1246 Опис 9 Справ: 991; 1940, 1943-1975 рр.
Загальноуніверситетська кафедра. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій, кафедр. Навчальні програми. Плани і звіти з навчально-методичної роботи факультету, науково-дослідної роботи кафедр. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів та аспірантів на наукових конференціях. Рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1944, 1946-1961 рр. 1962-1980 рр.
Ф.Р-1246 Опис 10 Справ: 1648; 1938, 1944-1983 рр.
Географічний факультет. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчально-методичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про академічну успішність студентів.
1938, 1944-1964 рр. 1965-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 11 Справ: 63; 1944-1952 рр.
Факультет міжнародних відносин. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчально-методичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про академічну успішність студентів.
1944-1952 рр.
Ф.Р-1246 Опис 12 Справ: 771; 1940, 1943-1955 рр.
Філософський факультет. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчально-методичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про академічну успішність студентів.
1940, 1943-1955 рр.
Ф.Р-1246 Опис 13 Справ: 1117; 1940, 1943-1983 рр.
Історичний факультет. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчально-методичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про академічну успішність студентів.
1940, 1943-1955 рр. 1956-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 14 Справ: 1702; 1955-1975 рр.
Історичний факультет. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчально-методичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про академічну успішність студентів.
1955-1964 рр. 1965-1975 рр.
Ф.Р-1246 Опис 15 Справ: 1244; 1934-1936, 1938-1941, 1943-1983 рр.
Хімічний факультет. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчально-методичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про академічну успішність студентів.
1934-1936, 1938-1941, 1943-1964 рр. 1965-1975 рр. 1977-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 16 Справ: 280; 1941, 1943-1964 рр.
Штатні розписи. Статистичні звіти про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; кількісний та якісний склад викладачів. Інструкції про порядок заміщення посад професорсько-викладацького складу у вищих навчальних закладах.
1941, 1943-1964 рр.
Ф.Р-1246 Опис 17 Справ: 623; 1953-1983 рр.
Факультет журналістики. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1953-1964 рр. 1965-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 18 Справ: 829; 1952-1983 рр.
Радіофізичний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1952-1964 рр. 1965-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 19 Справ: 1140; 1939, 1941, 1943-1983 рр.
Геологічний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1939-1941, 1943-1963 рр. 1964-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 20 Справ:1729; 1943-1983 рр.
Біологічний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1943-1964 рр. 1965-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 21 Справ: 1480; 1940-1983 рр.
Філологічний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1940, 1943-1955 рр. 1956-1965 рр. 1966-1975 рр.
Ф.Р-1246 Опис 22 Справ: 820; 1940, 1943-1983 рр.
Економічний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1940, 1943-1958 рр. 1959-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 23 Справ: 1115; 1943-1983 рр.
Юридичний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1943-1958 рр. 1959-1975 рр. 1976-1983 рр.
Ф.Р-1246 Опис 24 Справ: 773; 1958-1964 рр.
Юридично-економічний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1958-1964 рр.
Ф.Р-1246 Опис 25 Справ: 41; 1943-1946 рр.
Факультет західних мов. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1943-1946 рр.
Ф.Р-1246 Опис 26 Справ: 171; 1962-1975 рр.
Факультет романо-германської філології. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1962-1975 рр.
Ф.Р-1246 Опис 27 Справ: 170; 1976-1983 рр.
Факультет кібернетики. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій. Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науково-дослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів, аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
1969-1975 рр. 1976-1983 рр.
Фонд Опис