Фонди

Ф.-58: Київська жіноча гімназія Клуссінш

Фонд Опис
Ф.-58 Опис 1: Справ: 119, 1918-1920 рр.
Протоколи засідань пелагічної ради. Особові справи учнів та викладачів ( В. Адріанова та ін.). Метричні свідоцтва учнів
1918-1920 рр.
Фонд Опис