Фонди

Ф.-79: Київська жіноча гімназія Бейтель

Фонд Опис
Ф.-79 Опис 1-3: Справ: 301, 1890-1909 рр.
Циркуляри Попечителя Київського учбового округу. Протоколи засідань педагогічної ради. Про видачу ученицям атестатів, свідоцтв, посвідчень. Листування. Відомості про успішність та поведінку учениць. Списки документів учениць, не виданих з різних причин.
Особові справи педагогічного персоналу гімназії ( В. Єрмаков, В. і П. Петрушевські та ін.).
Особові справи педагогічного персоналу гімназії ( В. Александрович, Л. Богоявленський, М. Василенко, В. Лучицький, Б. Сварчевский, Є. Тарлє, П. Тутковський та ін.). 1918-1920 рр.
Фонд Опис