Фонди

Ф.-85: Київська приватна жіноча гімназія Л.Є.Браткової

Фонд Опис
Ф.-85 Опис 1: Справ: 756, 1905-1920 рр.
Циркуляри і розпорядження управління Київського учбового округу. Протоколи засідань педагогічної ради. Річні звіти. Відомості про успішність учениць. Особові справи викладачів (В. Єрмаков, Ф.Красицький) та учениць. Про заробітну плату. Копії паспортів батьків та метричні виписки учнів.
1905-1920 рр.
Фонд Опис