Фонди

Ф.-87: Київська приватна жіноча гімназія С.В.Ігнатьєвої

Фонд Опис
Ф.-87 Опис 1: Справ: 813, 1902-1920 рр.
Циркуляри Управління Київського учбового округу. Протоколи засідань педагогічної та попечительської ради. Особові справи викладачів (В. Єрмаков, Б. Манджос та ін.) та учениць. Відомості про успішність та складання іспитів. Про фізичний стан та здоров’я гімназисток. Про заборону службовцям гімназії вступати до політичних партій, спілок та товариств.
1902-1920 рр.
Фонд Опис