Фонди

Ф. 91: Києво-Подільська жіноча гімназія

Фонд Опис
Ф. 91 Опис 1: Справ: 1627, 1865, 1868, 1872-1919 рр.
Розпорядження по гімназії. Протоколи засідань господарського комітету та педагогічних конференцій. Організація навчання та роботи гімназії. Про святкування 50-річного ювілею Києво-Подільської жіночої гімназії (1911р.). Річні звіти. Відомості успішності. Особові справи педагогів (К. Стеценко, Д. Туткевич та ін.) та учнів.
1865, 1868, 1872-1919 рр.
Ф. 91 Опис 2: Справ: 22, 1880-1920 рр.
Копії циркуляра 4-го відділення про перевірку вчителів. Відомості про успішність. Письмові роботи. Списки службовців та учениць.
1880-1920 рр.
Фонд Опис