Фонди

Ф.-105: Київська приватна жіноча гімназія І.В. Конопацької

Фонд Опис
Ф.-105 Опис 1: Справ: 546, 1903-1920 рр.
Циркуляри та листування з Міністерством Народної освіти. Протоколи засідань Попечительської та педагогічної ради. Оренда приміщення для гімназії та його реквізиція у 1918 р. Особові справи викладачів (Ф. Бурчак, Г. Соболев та ін.) та учениць.
1903-1920 рр.
Фонд Опис