Фонди

Ф.-150: Київське Вище початкове училище при курсах А.В.Жекуліної.

Фонд Опис
Ф.-150 Опис 1: Справ:62, 1915-1920 рр.
Циркуляри та розпорядження попечителя Київського учбового округу. Учбові програми. Протоколи засідань педагогічної ради. Списки учнів та викладачів (М.Гудзій, О. Гіляров, О.Глаголєв В.Данилевич, В.Завитневич, П.Кудрявцев, А.Лобода, В.Прокопович, Г.Павлуцький, В.Перетц, В.Щербина та ін.) . Бухгалтерська звітність
1915-1920 рр.
Фонд Опис