Фонди

Ф.-158: Київська 8-ми класна жіноча гімназія з правами для учнів Перепяткович

Фонд Опис
Ф.-158 Опис 1: Справ: 9, 1915-1918 рр.
Письмові роботи випускниць. Списки учениць. Свідоцтва про закінчення гімназії.
1915-1918 рр.
Фонд Опис