Фонди

Ф.-180: Київська жіноча змішана гімназія Алексеєвої

Фонд Опис
Ф.-180 Опис 1: Справ: 402, 1915-1920 рр.
Особові справи учнів, метричні свідоцтва, посвідчення.
1915-1920 рр.
Фонд Опис