Фонди

Ф.-249: Київська жіноча гімназія Карницької

Фонд Опис
Ф.-249 Опис 1: Справ: 7, 1909-1911 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Статистичний звіт про роботу гімназії. Відомість успішності учнів. Книга реєстрації учнів та біографічні відомості про них.
1909-1911 рр.
Фонд Опис