Фонди

Ф.Р.-332: Київська друга українська гімназія 
178 справ; 1917-1921 рр.

Фонд Опис
Ф.Р.-332 Опис 1: Справ: 178; 1917-1921 рр.
Циркуляри міністерств народної освіти УНР, УСРР. Накази попечителя Київського учбового округу про призначення викладачів на роботу. Розпорядження директора гімназії. Список вчителів гімназії (1917). Журнал реєстрації вихідної кореспонденції. Протоколи засідань педагогічної ради. Екзаменаційні роботи. Списки гімназистів. Особові справи викладачів і службовців.
1917-1921 рр.
Фонд Опис